पारनेर नगरपंचायत

सदस्यांचे नाव
वैशाली आनंदा औटी
दत्तात्रय कोंडीबा कुलट
नंदा साहेबराव देशमाने
विजेता विलास सेाबले
सीमा भरत औटी (नगराध्यक्षा )
चंद्रकांत रघुनाथ चेडे
मालन बापू शिंदे
अनिकेत विजयराव औटी (उपनगराध्यक्ष)
वर्षा शंकर नगरे
सुरेखा अर्जुन भालेकर
संदीप गणपतराव देशमुख
शशिकला यशवंत शेरकर
विशाल अर्जुनराव शिंदे
नंदकुमार सदाशिव औटी
सय्यद मुदस्सीर रफिक
किसन भिमाजी गंधाडे
संगिता दिनेश औटी
अंबुले गणपत गोविंद